speaker-photo

Karolina Kardasz

Położna, Swissmed

Mgr położnictwa, doula, instruktor w Szkole Rodzenia Majka, nauczyciel metod rozpoznawania płodności.